Vanliga frågor

Hur räknar man ut antal kubikmeter jord som behövs?

Man räknar först ut längden x bredden vilket ger arealen.

Vi rekommenderar minst 10cm jord, gärna mer vid anläggning av ny gräsmatta.

Volymen i kubikmeter vid detta fall ger (arealen x 0,1).

Beroende på vilken jord man beställer så räknar transportörerna/lastbilarna sin last i ton.

Olika typer av jord har olika vikt/volymförhållande.

Exempel:

En exempelyta på 100m2 som man önskar täcka med 10cm jord. Önskar man gräsmattejord så har den vikt/volymförhållande 1,1 (1100kg per kubik).

Det ger följande: (100*0,1*1,1) =11Ton (lastbil + släp tar ca 28Ton)

Vad väger en gräsrulle?

En gräsrulle kan variera i vikt mellan ca 13-18kg beroende på nederbörd.

Hur många m2 är en gräsrulle?

1 Gräsrulle = 1m2

Hur levereras gräset?

På hemsidan bockar man i förvald beställning efter önskemål såsom Kranbil, lastbil om man har tillgång till egen lossning.

Är färdig gräsmattan på rulle garanterat ogräsfritt?

Ingen giftbesprutning sker så därav kan ogräs förekomma, om än i små mängder. All ogräsbekämpning sker mekaniskt samt gödsling.  Om gräset besprutas finns risk att det även gift lämnas kvar spår i gräset till slutkund med husdjur samt småbarn som exponeras. 

Vilken fröblandning har ni?

Vi sår in varje år och frösammansättningen kan variera i procent utan att för den skull göra avkall på kvalitén. Allt är flerårigt med Ängsgröe och Rödsvingel som bas.

Hur betalas den färdig gräsmattan?

För privatperson sker betalning direkt via beställning direkt på hemsidan. Vid avhämtning av den färdiga gräsmattan går det bra att betala både kontant och med Swisch.  Är du företagskund och har konto hos oss kan du även välja avhämtning mot faktura.

När kan jag klippa gräsmattan första gången?

När gräsmattan har rotat sig kan man även klippa den för första gången. För att kontrollera om så är fallet kan man göra ett stickprov. Genom att försiktigt lyfta ett hörn av en rulle och kontrollera att den sitter fast, gör den inte det så avvakta lite till. Det är även gynnsamt mot gräsmattan att ställa klipparen på ett högt skärläge och vassa knivar första gångerna samt ha uppsamlare så att man även får bort klipprester. Sedan kan försiktigt sänka skärläget till önskad längd så att man ALDRIG klipper mer än 1/3 av strålängden åt gången.

Hur länge tar det innan gräsmattan rotar sig?

I normalfallet bör rotningen vara igång inom 7–10 dagar. Om så inte är fallet kan man på daglig basis lyfta på ett hörn för att kontrollera fuktigheten på underlaget. När det är blött så är det även lagom för gräsmattan samt goda förutsättningar för etablering. Optimalt för en gräsmatta är att exponeras för 4-5h solljus /dag, därav så kan det ta lite extra tid om etableringen sker i skugga. På hösten kan även rotningen dröja lite på grund av lägre marktemperaturer och underlaget klarar sig med att hållas fuktigt istället för blött, som krävs under högsommarvärme.

Vad händer om min gräsmatta inte hinner rota sig innan vintern?

Gräsmattans etableringsfart minskar gradvis tills marktemperaturen når ca 6grader. Skulle förhållandena vara så att kylan slår till innan rullgräset hunnit binda fast är det sällan någon större fara. När gräsmattan tinar upp på våren fortsätter gräsmattan rotnings processen.  Detta förutsätter dock att gräsmattan hålls fri från klipp, långt gräs och löv under vintern samt att den används sparsamt under vintern och att den får fri tillgång till vatten när det börjar växa igen. Det är även troligt att gräsmattan behöver gödslas en till två gånger extra under våren med gödningsmedel innehållande NPK 20-3-9. Vid olyckliga omständigheter kan dock gräsmattan behövas bytas ut. Unbyns Rullgräs tar inte emot ovan nämnda reklamationer 

Jag klippte min nya gräsmatta för kort första gången, vad gör jag nu?

Har man råkat klippa mer än 1/3 av strålängden så går det att åtgärda. Det man har åstadkommit är att man exponerat stråets nederdel samt tagit bort delar av dess vattenreservoar. Gräset kommer nu att se ganska gul/brun och tråkigt ut på grund av solstrålana inte har nått dit ner. Varefter grässtrået får sol kommer gräsmattan bli grönare. När gräset inte kan bära eget vatten måste man vattna lite varje dag istället. För att skynda på denna process till en grön gräsmatta igen bör du gödsla en omgång med vår- och sommargödning (NPK 20-3-9) för gräsmattor.