Skötselprogram

Har du valt att förverkliga dina planer och investerat i rullgräs? Grattis – det är en lyxprodukt för att skapa bästa förutsättningarna för just din perfekta trädgård!

Resan till färdigt rullgräs är lång och när den når slutkund så har den sås, klippts samt vårdats i två år redan, men nu är det din tur.

För att bibehålla gräsmattans kvalité eller om du väljer att renovera en ”luggsliten” befintlig gräsmatta följ vårt skötselprogram nedan. Rullgräs.com har allt av bästa kvalité som du behöver för din gräsmatta såsom gödning, frö, ogräs- eller mossmedel samt redskap och verktyg för större projekt.

Detta är ett generellt förslag på program för hela säsongen. All skötsel ska anpassas efter ort, väderlek och yttre omständigheter. 

Maj 

 • Avvakta med skötsel och åtgärder i all form tills tjälen har gått ur marken. 
 • För att främja rotskott och luckra upp hårdare ytor kan äldre gräsmattor än 2 år vertikalskärs vid behov, yngre skall inte skäras.  Nyetablering och upp till 2 år hjälper man bäst igång med gödning. 
 • Är gräsmattan mossfri gödsla med NPK 20-3-9 eller liknande som är avsedd för gräsmattor. 
 • Finns det problem med mossa så måste den bekämpas först med mossfientlig gödning. När väl mossan är veck, kalka för att återställa pH värdet. Sedan är det bara att stödså igen.

Juni

Värme är ngt som gräsmattor trivs att spira i, och brukar sällan inträffa förrän halvvägs in i juni (zon 6–7). Om det behöver gödslas tänk ändå på att pricka in det vid mulet, kväll, eller gärna strax före regn för att slippa vattna.

 • Behövs det topp dressas samt stödså för att snygga till ojämnheter krävs det att gräsmattan kommit igång ordentligt (zon 6–7 senare delen av juni).  
 • Är gräsmattan fri från mossa så gödsla NPK 20-3-9. 
 • Vid behov av ogräsbekämpning görs det med bästa resultat nu när allt har kommit igång att spira. Ogräs bekämpas med ogräsbekämpande gödningsmedel, i envisa fall två gånger per månad. Stödså om behov uppstår så ogräset ges sämre förutsättningar att återetablera sig.

Juli/augusti 

 • Vid denna tid är det större risker för torrare perioder vars bästa åtgärd är att underhållsvattna. Det är ännu viktigare vid etableringar upp till ett år, äldre etablerade är tåligare men även dessa kan dö ut under svår torka om inget vatten tillförs.
 • Gödsla med NPK 20-3-9 eller liknande för tredje gången.

September 

 • Hösten kan variera något men så länge det fortfarande växer, tidigare delen av Sep Zon 6-7 skall det gödslas men NPK 11-5-18. Denna åtgärd görs för att bromsa in gräsmattan, stärka upp samt minimera riskerna för vinterskador.
 • Vid problem med mossa efter hela sommarsäsongen se åtgärd maj (ovan). 

Oktober 

 • För att i möjligaste mån undvika vinterskador skall gräsmattan hållas fri från övervintrade lövhögar och gräsklipp. Av samma anledning skall gräsmattan behålla längden 5-7cm och aldrig klippas efter att tjälen har kommit.


Lycka till!