Underlag till rullgräs

Om du önskar en lättskött gräsmatta ska du satsa på ett bra underlag. Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. Hur mycket jord du behöver lägga på tomten beror på vad som finns på ytan till att börja med. Kanske har du en grovplanerad tomt eller en befintlig gräsmatta där du ska rulla ut den nya.

Steg för steg till bra resultat

Under vanligt förekommande förutsättningar kan dessa fyra steg göra hela skillnaden. 

  1. Börja alltid med att gå igenom ytan samt avlägsna allt som inte är skall vara på en jordbädd såsom rötter, sten, kvistar. Vid behov jämna till ytan för att undvika vattenansamlingar. Känns ytan för hård kan man fräsa ner sand 1 dm djup för att underlätta dränaget  
  2. På denna bädd skall det finnas ett lager av bra matjord 5–10 cm, även här kan man blanda in sand. Vänd dig gärna till någon etablerad jordtransportör, då är allt bearbetat och har rätt PH-värde. Det nästa man skall göra sig uppmärksam på när jorden skall planeras ut är lutningar. Växtbädden skall planeras så att den lutar bort från hus och byggnader så att ytvattnet vid kraftigare nederbörd inte står kvar.  Att vattnet står kvar ställer till det även när det skall gödas. Gräset bränns om det inte dräneras eller rinner undan.
  3. Bearbeta jorden med vält tills ytan är stadig och att du kan gå på den utan att det lämnar djupa spår. Finjustera efteråt med en kratta. 
  4. Nu är den planerade ytan färdig för rullgräs! För den som inte nöjer sig med annat än det allra bästa kan det finputsas med att lägga ut sand på matjorden (1-2) cm. Det är inget som krävs men ytan blir exakt och rötterna etablerar sig fortare i sand samt ger en stryktåligare växtbädd.

Restaurera en gräsmatta

Har du en gammal grönyta och vill få det fint sp finns det bara två alternativ för att få det bra:

Alternativ 1: Skala eller fräs bort den gamla grönytan med hjälp av en fräs eller grävmaskin. Bearbeta sedan marken enligt ovan.

Alternativ 2: Klipp gräsmattan så kort och så nära rötterna som det bara är möjligt. Följ därefter anvisningarna ovan. Du måste nu tillföra minst 15cm matjord på den klippta ytan. Med detta alternativ används den gamla växtbädden som ett dåligt dränage. Därför måste man bygga upp ytan så mycket.

Viktigt! Rullgräs som läggs ut direkt på befintlig växtbädd överlever inte.

Vilken jord ska jag tillföra tomten?

Vi rekommenderar gräsmattejord eller något som är likvärdigt gräsmattejord är exempelvis matjord, anläggningsjord och toppdressjord. Den viktigaste egenskapen i valet av jord är att den skall ha god förmåga att behålla fukt och på så vis ge en lättskött gräsmatta. Tyvärr är det sällan den jorden som är trivsam att planera ut samt arbeta med. Kombinationen av dem båda utgör anledningen till rekommendationen. Ett ännu trivsammare alternativ är växtbedd (Norrlandsjord).

Minst 10cm med ny jord skall tillföras och all jord skall packas och vältas.

Har du en grovplanerad tomt kan jorden med fördel vila över vintern för att uppmärksamma sättningar som ett resultat av tjälen, förekomsten av gropar och ojämnheter är relativt vanlig efter vintern.

Typer av jord

Sandjord

Sandjord är väldigt dränerande och oavsett hur mycket vatten som tillförs är marken alltid torr (med undantag för mosand). På en sandjord är det därför extra viktigt att tillföra fuktighetshållande och näringsrik matjord. Satsa på bra kvalité på matjorden och se gärna till att minska erosionen dvs att matjorden försvinner ner i sandjorden genom att antingen ha en markduk eller ett lager med lerjord.

Alternativ 1: Markduk på sandjorden förhindrar att flerårigt ogräs som kirskål och tistlar som finns i jorden att växa upp och minskar erosionen. Däremot förhindrar markduken även att gräsrötterna från att växa ner i marken. Därför är det viktigt att det tillförs 20–30 cm med jord uppepå markduken varav ca 10 cm gräsmattejord.

Alternativ 2: Om du har möjlighet och inte större problem med ogräs på tomten rekommenderar vi att lägga ett lager med fuktighetshållande lerjord. Det positiva med lerjorden är att gräsrötterna kan växa i leran och det behövs endast 10–20 cm med matjord uppepå.

Lerjord

Lerjord är generellt ett bra underlag på tomten. Om du har vatten stående på tomten efter regn är lerjorden för kompakt. Då ska du luckra upp den genom att fräsa ner ca 5 cm sand i lerjorden. Fräs ca 5–10 cm ner i lerjorden. Lägg ca 5–10 cm med gräsmattejord på en lerjord.

Stenigt underlag 

Stenigt underlag kan vara alltifrån en stenig grusås, sprängsten från tomten eller liknande. Stora stenar och grus är inte fuktighetshållande och all jord har en tendens att försvinna ner mellan stenarna med åren (erosion). Därför är det bra att antingen använda markduk eller ett lager med lera för att minska erosionen.

Alternativ 1: Genom att lägga ett lager på lerjord, ca 5 cm eller mer, förhindrar du erosionen. Dessutom är lerjorden extra fuktighetshållande vilket ger en mer lättskött gräsmatta. Uppepå lerjorden bör det finnas ca 20 cm med jord varav ca 10 cm bör vara matjord.

Alternativ 2: En markduk förhindrar också erosionen. En markduk förhindrar även ogräs att växa upp nerifrån men även rötter från att växa neråt, därför är det viktigt att det är minst 20–30 cm med jord ovanpå en markduk. Ett enkelt sätt att dryga ut budgeten är att använda 5–10 cm med fyllnadsmassor och därefter ca 10-20 cm med matjord.

Fyllnadsmassor

Fyllnadsmassor är kanske det vanligaste att man har på tomten. Fyllnadsmassor är en blandning av jord, sand, grus, sten, rötter och annat organiskt material. Ibland finns allting med i fyllnadsmassan och ibland bara jord och 1–2 tidigare nämnda material.

Ovanpå fyllnadsmassor bör det finnas 5–10 cm med matjord. Ingen markduk behövs om du inte har problem med flerårigt ogräs såsom tistlar, kirskål och liknande. Tänk på att lägga minst 20 cm med jord uppepå markduken. Markduken även förhindrar gräsrötterna från att växa neråt i marken.