Gödning

Är målet en grönare gräsmatta? Då är antalet genvägar kraftigt begränsade till det enda varaktiga alternativet! Noggrant arbete. Men för att kunna göra ett noggrant arbete så krävs även förutsättningar.

En första förutsättning för att en gräsmatta skall kunna vara grön och fin är att den får rätt näring. Det pågår en ständig kamp mellan det vi kallar ogräs och dom plantor vi önskar bibehålla i våra gräsmattor. Av samma anledning skall man gödsla regelbundet över hela säsongen, för att tränga ut mossa och ogräs. Idag kan man stega ner antalet moment med att köpa växtnäring kombinerat med bekämpningsmedel.

Hur ofta skall man gödsla?

Det finns två typer av gödningsmedel och det är av vikt när man skall planera hur ofta det skall gödas. Det en är ett korttidverkande och det andra således ett långtidsverkande gödningsmedel. Det som definieras som kort skall appliceras 3-4ggr/år och långtidsverkande 2-3ggr/år.

När skall man gödsla?

Om man har man lagt ut Rullgräs skall man gödsla redan efter första klippningen för att ge extra näring. I övriga fall skall man gödsla vid mulen väderlek gärna på kvällar med svalare temperaturer och följa upp gödningen med riklig vattenmängd. Undvik att gödsla i direkt ”gassande” vid höga temperaturer. Anledningen är för att det kan finnas svårigheter med att få ner vätan i marken innan avdunstning och man får brännskador som följd. Gula fläckar.

Hur skall det gödslas?

Det viktigaste att ha med sig när gödsel skall spridas är att undvika ansamlingar och få det så pass utspritt som det bara är möjligt. Är det inte utspritt eller vattnat ordentligt finns risken för bränningar i gräsmattan. Om det är i granulatform och små ytor så kan man gott bara ha en hink och ett par kemhandskar för att kasta ut det jämt. Vid större ytor rekommenderas gödningsvagn som består av en lite större behållare för granulat. När granulatet ramlar ner på en talrik så slungas ämnet ut av centrifugalkraft och man får en jämn och effektiv spridning som följd.

Vad skall man ha för gödning?

Vänder man sig till marknaden finns det chans att man drunknar i alternativ. Men det dominerande idag är fullgödsel som benämns NPK. Varje bokstav är kopplat till ett värde som visar antal andelar i sammansättningen. (N)=Kväve, (P)=Fosfor, (K)=Kalium, ett exempel på vad som är effektivt på försommar är NPK 20-3-9 som ger bra växtkraft bland annat för sin höga andel Kväve. Ett annat exempel som är bra på hösten för att få gräsmattan att bromsa in och stärkas för vintervilan är NPK 11-5-18 med mindre kväve och högre andel Kalium. Ett annat alternativ är om man redan har en gräsmatta med fullgott resultat ett s.k. långsamt verkande gödsel för att underhålla densamme. Det är dessutom ett miljövänligare alternativ. Känner man sig osäker på alla beteckningar och blandningar kan man alltid kontakta oss för konsultering.