Integritetspolicy

GDPR och integritetspolicy

Unbyns rullgräs som driver webbsidan Rullgräs.com respekterar din personliga integritet. Nedan beskriver Unbyns rullgräs som personuppgiftansvarig hur vi hanterar och behandlar dina personuppgifter när du kommer i kontakt med våra hemsidor alternativt kontaktar oss via mail eller telefon.

Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen, GDPR, att gälla som lag i Sverige. Lagen, som säger att organisationer måste behandla information om dig på ett schysst och öppet sätt, påverkar samtliga organisationer i EU.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

När du handlar varor av oss behöver vi dina personuppgifter för att kunna uppfylla vår del av avtalet. Vi behandlar inga andra uppgifter än de vi behöver för fullgörande av avtal, det vill säga de uppgifter vi har rättslig grund för att behandla.

Hur behandlar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Unbyns rullgräs. Våra underleverantörer som kan komma i kontakt med data som omfattas av GDPR har vi skrivit avtal med. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan part med undantag för de fall det krävs för att kunna genomföra affärer samt för att uppfylla lagkrav. Dina personuppgifter kommer inte heller att användas för profilering eller automatiserade beslut.

Vi behandlar dina personuppgifter under hela den period som avtalet gäller för, det vill säga under den tid som krävs för att avtalet med dig ska kunna fullgöras. När köpet är klart lagrar vi dina uppgifter endast den tid som myndigheterna kräver t.ex. lagring av bokföring.

Utskick av nyhetsbrev

Vi är jätteglada om du vill ta emot vårt nyhetsbrev men om du inte längre vill ta emot dessa så går det bara bra att avregistrera sig. När du registrerar dig för nyhetsbrevet som kommer vi att behöva lagra de uppgifter som krävs för detta. (Namn, e-post och övriga uppgifter för att kunna skicka passande marknadsföring). Behandlingen baseras på ditt samtycke.

Hur kan jag ta del av mina personuppgifter?

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att begära ut en sammanställning av de personuppgifter Unbyns rullgräs har lagrat om dig. Om uppgifterna är felaktiga eller om du inte längre vill att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att begära rättelse eller radering av dina uppgifter.

Kontakta oss via e-mail för begäran av registerutdrag, rättelse eller radering av personuppgifter.

Dessa personuppgifter behandlar vi