Varuinformation rullgräs

Allmänt 

• Den färdiga gräsmattan är sådd under säsongen 2018/2019. 

• Gräsmattan odlas på mulljord med inslag av lerjord. 

• Färdig gräsmatta är en färskvara. 

• Frösammansättningen nedan gäller vid tillfället för sådd och kan därför vara förändrad vid leveranstillfället. 

Frösammansättning 

70% ängsgröe, 30% rödsvingel 

Ogräsbekämpning 

Mekanisk och kemisk ogräsbekämpning utförs regelbundet under det första året, och vid behov även under år 2. Kemisk bekämpning av gräsmattan året vid leverans undviks, varför det kan förekomma enstaka ogräs av enklare sort i levererad vara. 

Gödsling 

Totalt under tillverkningsperioden har följande använts för 1 hektar gräsmatta: 

40 kg fosfor 

40 kg kalium 

100-150 kg kväve 

Klippning 

Klippning av gräsmattan börjar ca 8 veckor efter sådd för att sedan klippas 1-2 ggr/vecka, beroende på väderleksförhållandena, fram till upptagningstillfället. 

Upptagning 

Upptagning sker efter beställning och med så kort tid som möjligt mellan upptagning och leverans till kund. Gräsmatta i lager förekommer inte. 

Små rullar 

• Gräsmattan är i små rullar och levereras på pallar med mått 125 x 125 cm alt 120 x 80 cm.

• 700-1400 kg per pall beroende på pallformat.

• 1 rulle är 1 kvm och har ett mått av 1.70 x 0.60 meter alternativ 2.5 x 0.4 meter. 

• Rotsystemet är ca 15-20 mm tjockt. 

• Obefintlig jordmån medföljer. 

Vid leverans

Gräspallen är lastsäkrad med nät. Kunden ska ta bort lastsäkringen så fort gräspallen anländer till leveransplatsen, samt plocka ned de två översta lagren av gräsrullar. Gräsmattan ska rullas ut samma dag som den anländer till arbetsplatsen eller avhämtas från odlingen samt vattnas enligt våra instruktioner.