Köpvillkor

Köpregler gräsmatta 

Färdig gräsmatta är en färskvara och skall senast läggas samma dag som den anländer eller avhämtas samt vattnas enligt våra instruktioner! Vid viss väderlek, ex vid höga temperaturer, måste gräsmattan läggas ut och vattnas inom ett par timmar efter att den anlänt eller avhämtats. Färdig gräsmatta och är en färskvara och därför gäller ej öppet köp, returrätt eller ångerrätt enligt lag.

Om vi på Unbyns rullgräs uppger att gräsmattan köps på ”egen risk” så finns inga möjligheter till reklamation. Detta kan ex ske vid en väderlek bestående av hög temperatur, för blött efter lång tids ihållande regn alt för sent på hösten att det finns risk för frost innan etablering. 

Kunden har naturligtvis rätt att avboka/skjuta på sin beställning vid dessa tidpunkter.

Unbyns Rullgräs garanterar att gräsmattan är upptagen på pall senast dagen innan leverans eller avhämtning.

Färdig gräsmatta är en färskvara och skördas mot beställning. Unbyns rullgräs kan inte ta tillbaka gräsmatta som inte är utrullad/utlagd och som ”blivit över”.

Avhämtning 

Beställd mängd måste avhämtas på överenskommet datum eftersom färdig gräsmatta är en färskvara. Avbokning måste därför ske senast 2 arbetsdagar innan avhämtning – annars sker full debitering.

Kunden ska alltid ta med sig en informationsbroschyr samt noggrant läsa och ta del av den information som broschyren innehåller – om kunden inte anser sig detta vara nödvändigt förfaller rätten till reklamation. Unbyns Rullgräs ersätter inte för bristfällig vara som uppkommit pga. Kunden inte följt de råd och anvisningar som angivits i nämnda informationsbroschyr.

Leverans

Leverans sker förmiddag eller eftermiddag beroende på ort. Kunden kan inte välja leveranstid utan får tid tilldelad.  Förmiddag innebär normalt mellan kl 06.00 – 14.00 och eftermiddag normalt mellan kl 12.00 – 19.00 kvällen innan bokat datum. Gräsmattan behöver då inte rullas ut förrän dagen därpå (ordinarie leveransdag). Detta är mer frekvent förekommande lokalt än inom andra områden, det sker dock inom samtliga områden. 

Då färdig gräsmatta är en färskvara i kombination med att kör- och viloregler alltid följs för våra leveranser har Unbyns rullgräs fri rätt att ändra leveranstid (klockslag) på en order.

Om kunden orsakar försening/väntetid för lastbil vid leverans utgår en kostnad med 25 kr per minut.

Unbyns rullgräs reserverar sig för logistikproblem utanför Unbyns rullgräs kontroll. Detta innebär bland annat att Unbyns rullgräs inte ersätter försenade leveranser som beror på exempelvis pandemier, trafikproblem, lastbilar och/eller släp som går sönder eller dylikt. Kunden har aldrig rätt till större ersättning än vad Unbyns rullgräs erhåller från inhyrt fraktbolag. Kunden har ej heller aldrig rätt till större ersättning än självkostnader (verkliga kostnader) utan påslag. Underlag som tydligt visar kostnaderna måste bifogas, ex lönespecifikationer, fakturor, tidrapporter eller dylikt. Underlagen måste styrka att man haft de aktuella kostnaderna och att de tillhör den aktuella entreprenaden.  Unbyns rullgräs har rätt att granska originalverifikat från kunden. Unbyns rullgräs ersätter inte heller väntetid pga. från kunden önskade, men ej från Unbyns rullgräs skriftligen bekräftade, leveranstider. Andra exempel på händelser som kan ge inställd leverans är kraftigt regn eller extrem torka som förhindrar skördning av den färdiga gräsmattan.

Unbyns rullgräs förbehåller sig rätten att ändra leveranstider och villkor med hänsyn till väder, men måste alltid kontakta kunden för att meddela detta. Om kunden inte svarar kan det inträffa att Unbyns rullgräs måste ta det beslut som vi tror är bäst för kunden.

Vid extremt varmt väder tas gräsmattan upp nattetid och levereras därefter direkt till kund, som då måste rulla ut den omedelbart. Unbyns rullgräs måste alltid kontakta kunden innan detta sker och kunden har då rättighet att avboka sin gräsmatta.

Skulle varan vara transportskadad vid ankomsten ska anmälan omedelbart göras till Unbyns rullgräs. 

Reklamation

OBS! Vid klagomål på gräsmatta får kunden aldrig slänga varan. Vi godkänner aldrig en reklamation där kunden slänger varan och därefter hävdar att den var dålig. Varan ska skötas enligt våra rekommendationer (dvs som nylagd gräsmatta) tills dess att Unbyns rullgräs har haft möjlighet att kontrollera varan på plats.

Klagomål ska vara Unbyns rullgräs tillhanda senast 48 timmar efter avhämtnings- eller leveranstidpunkt. Bilder och beskrivning av händelsen ska då mejlas in till oss (kan även göras utanför arbetstid). Ju tidigare återkoppling desto bättre möjlighet har du till hjälp och eventuell reklamation. Vid eventuell reklamation har kunden rätt att avhämta ny vara efter godkännande av Unbyns rullgräs. Kunden kan vid detta tillfälle behöva ta med sig den gamla varan tillbaka. Kvitto skall kunna uppvisas vid reklamation.

Vid reklamation fås i första hand ett nytt exemplar av varan om detta är möjligt.  Ersättning utöver ett nytt exemplar av varan utges inte, exempelvis arbetskostnader.

Unbyns rullgräs har rättighet att vid klagomål kontrollera den gräsmatta som kunden inte är nöjd med om Unbyns rullgräs finner detta nödvändigt, vilket även kan ske oannonserat. Adress ska lämnas av kunden som behandlas konfidentiellt hos Unbyns rullgräs. Om kontrollen av gräsmattan visar att kunden inte följt våra råd och anvisningar får kunden betala den kostnad som uppstått. Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i det fall identisk vara ej finns tillgänglig vid åtgärdstillfället. Om Unbyns rullgräs kontrollerar gräsmattan och det visar sig att reklamation inte är berättigat får kunden betala den kostnad som uppstått, minimumdebitering 1500 kr plus moms.

Unbyns rullgräs tar inte ansvar för och reklamerar inte skador som har skett efter leverans/avhämtning.

Om varan inte är tillverkad hos Unbyns rullgräs har kunden aldrig rätt till större ersättning än vad Unbyns rullgräs har hos sin leverantör. Unbyns rullgräs måste tydligt och öppet visa den ersättning som erhållits från leverantören.

Kunduppgifter behandlas konfidentiellt av Unbyns rullgräs.

Betalning

Hos PRV registrerade (ej vilande) företag kan efter godkänd kreditkontroll erhålla en kredit om 20 dagar netto, annars gäller full kontant betalning vid avhämtning eller före leverans. Privatpersoner betalar alltid kontant eller Swish vid avhämtning. Vid leverans kan privatpersoner erhålla en kredit om 10 dagar netto efter godkänd kreditkontroll, annars gäller full betalning före leverans.

Färgskiftningar

Odlingen sker på stora fält där jordmånen skiljer sig åt och gräsmattan innehåller flera olika grässorter och därför förekommer det naturligt färgskiftningar i gräsmattan. Vissa rullar kan även innehålla mer av en grässort än av en annan. Detta jämnar ut sig. Färgskiftningar och rullar som innehåller mer av en grässort än av en annan är inte en godkänd orsak till reklamation.

Ogräs i gräsmattan

Med tiden kommer ogräs att sprida sig till tomten via luften, från underliggande jordmån och djur. Enklast är att omgående ta bort ogräs för hand.

Kvickrot och tistlar är vanliga ogräs som kommer från underliggande jordmån.

Kemisk bekämpning av ogräs strax före leverans undviks varför det kan förekomma enstaka ogräs av enklare sort, vilket inte är en godkänd orsak till reklamation. 

Övriga förutsättningar & villkor

Priserna gäller med reservation för slutförsäljning. Köparen förbinder sig att sköta skötselplan.

Köparen ombesörjer lossning av lastbil om ej annat har angetts. Lastbil med släp (24 meter) måste vara framkomlig på angiven leveransadress, om kund ej tydligt lämnat instruktioner i god tid innan att detta inte är möjligt. Extra avgift kan utgå i dessa fall för omlastning. Unbyns rullgräs reserverar sig för försenad leverans orsakad av anlitad speditör. 

Gräsmattan rotar sig eventuellt inte innan vintern, vilket innebär en ökad risk för vinterskador. Unbyns rullgräs reklamerar inte gräsmatta för att den är orotad innan vintern eller pga vinterskador.  Följ nedanstående rekommendationer:

  • Vattna en gång vid läggning och därefter vid behov. Gräsmattan får inte bli torr innan rotningen är klar men inte heller för blöt. Kontrollera dagligen fuktigheten på gräsmattan och jorden inunder med hjälp av handen.
  • Håll gräsmattan fri från löv under hösten/innan vintern kommer.
  • En gräsmatta som inte har rotat sig innan vintern får man inte använda/gå på under vintern. Gräsmattan fryser och tinar i vår.
  • Snö som innehåller salt eller grus får inte skottas upp på gräsmattan under vintern.
  • I vår måste gräsmattan krattas igenom med en räfsa av PLAST för att ta bort löv och eventuella vinterskador.
  • Gräsmattan ska vattnas i vår för att kunna fortsätta rotningsprocessen, speciellt om den inte hann rota sig ordentligt innan vintern. Vid en torr vår ska gräsmattan vattnas från att tjälen har gått ur marken fram tills gräsmattan har rotat sig.
  • I vår (troligen i början av maj beroende på vädret) måste gräsmattan få näring via en gräsmattegödning. Kontakta oss så hjälper vi er med en gödning som passar!

Tänk på att gräsmattan i vår kan se trött och gul ut – det är normalt både för en gräsmatta som inte har rotat sig innan vintern och en gräsmatta som är nylagd hösten innan. Det kan ta till mitten av juni innan gräsmattan blir grön och frodig.

Det är ovanligt att en gräsmatta inte tar sig om man följer våra rekommendationer.

Har ni ytterligare frågor är ni välkomna att kontakta oss!