Information & förberedelser för rullgräs

Något alla ser fram emot som har en tomt eller grönyta är ju att ha en härlig gräsmatta att samlas och umgås på. Det absolut effektivaste samt snabbaste sättet att uppnå detta är anlägga en färdig gräsmatta med rullgräs. Effekten är momentan och resultatet är perfekt under samma dag.

Om ni väljer att anlägga rullgräs kommer vi nedan att guida er fram till den bästa gräsmattan bland grannar.

Bästa förutsättningen är underlaget

Redan etablerade gräsmattor ger känslan av dom kan ta näring ur nästan vilken kvalité och jordmån som helst.

Lägger man däremot rullgräs är kortaste vägen att ge bra näring en förutsättning för snabb och kraftig etablering. Jordkvalitén är ofta avgörande och vi rekommenderar att man använder sig av våra samarbetspartners för att få rätt pH samt kvalité.

Rullgräs som rullas ut på för kompakt jord kan ha svårigheter att släppa igenom och ytvatten blir ståendes som följd. Tex vid hög inblandning av lera som maskinpackats.

Är så fallet kan man med fördel blanda in sand för att öka dränaget. Är fallet det omvända att det dräneras för fort att man inte kan behålla näringen i gräsmattan tillförs torvmull. I båda fallen appliceras materialet på ytan upp till en dm samt tillsätter NPK (10-15kg/100m2). När väl det är utfört fräser man igenom ytan och kan med fördel använda en jordfräs med ett arbetsdjup om 1,5dm.

Planera underlaget

För att slippa ojämnheter och sättningar krävs det att man planerar underlaget väl. Med ojämnheter följer vattensamlingar som ofta ger oss tjälbränningar efter vintern. För att undvika det skall den planerade ytan vara så lät och utan gropar det bara är möjligt. När man uppnått ett bra resultat bör ytan vattnas så att det binder ihop och blir stabilare. Till sist kan man med fördel använda en gallervält för bästa underlag.

För att planera mot uppfarter och kantstenar får man komma ihåg att även gräset bygger på ca 3cm.

Hur man lägger ut rullgräset

Underlaget skall vara fuktigt innan gräset rullas ut. Är det för blött blir det lätt gropar av skor kärror mm. För att undvika detta kan man med fördel vattna dagen före planerad utläggning. 

Bearbeta ytan lätt med en kratta innan påbörjad rullning, för bättre jordkontakt för rötterna.

Lägg lite extra arbete med att få första raden rak, den är viktig då den blir en syftlinje för övriga rader.  Är den sned så bygger det bara på felkällan. Övriga rader läggs i murarförband så tvärskarvar inte ligger i linje med varandra. Lägg lite extra omsorg på samtliga skarvar så att dom inte ligger omlott eller har glipor. Tryck till med fot så att skarvar hamnar så tätt som möjligt. Överblivet material skärs bort med tex kniv/barkspade eller liknande. När rullgräset väl är lagt skall gräsmattan vältas och omedelbart vattnas rikligt. 

Viktigt

Rullgräs är en färskvara och skall läggas ut så fort som möjligt efter leverans/avhämtning. Rullarna får ej vattnas på pallen eller övertäckas för att läggas ut vid senare skede. Placerar man däremot rullarna svalt i skugga ökar hållbarheten något men bör ändå hanteras skyndsamt. Planerar man större ytor bör man ha bemanning för att hinna lägga ut gräset samma dag. Ett riktvärde för att kunna planera arbetet är ca 20-30m2/h per person.

Vattna

Vattna rullgräset rikligt direkt efter utläggning och därefter skall gräsmattan skall hållas fuktig de första 2–3 veckorna så den har förutsättningar att etablera sig. Gräsmattan skall vattnas utan att för den skull dränkas. För att kontrollera att gräsmattan har fått erforderlig mängd vatten kan man lyfta på ett hörn och se om det trängt ned i underlaget. Det första två veckorna under etableringsfasen bör man vara försiktig med att belasta gräsmattan.

Klippning

Efter att gräset är lagt skall det få växa ut lite innan första klippningen ca 6-7cm.

Klipp därefter succesivt ner gräsmattan till önskad längd, normalt ca 3-4cm.

En viktig regel är att aldrig klippa mer än 1/3 av totala strålängden.

För att skona gräsmattan samt ge ett extra skydd så kan man med fördel öka klipphöjden under sommarens torraste period.

Gödning

När gräsmattan har etablerat sig ordentligt efter en par veckor efter utläggning skall gräsmattan gödas med NPK tex 21-3-9. Uppskattad åtgång 2,5-3kg/100m2.

Skötsel av gräsmattan

Trots att man nu har en fin etablerad gräsmatta så kräver fortsatt omsorg.

Regelbunden klippning borgar för ett gott resultat. Ju mer man klipper ju tätare gräsmatta och kraftigare rotsystem får den.  Andra saker som förebygger underhållet är att gräsklippet hålls undan och att vid behov till skillnad från nyetablering vattna rikligt nu och då i stället för att skvätta ofta. Gödsla under hela växtsäsongen med NPK 2,5–3,5 kg/100m2 2-3 ggr/år förslagsvis i samband med nederbörd för att slippa vattna.


LYCKA TILL!