Utläggning av rullgräs

När rullgräset är på plats hos dig som kund så är en grön härlig gräsmatta bara några timmar bort. Får man dessutom hjälp av nära och kära och underlaget är väl förberett så är det oftast mer en trevlig tillställning än ett arbete, på grund av att det går så fort.

Att det går fort är aldrig en nackdel, snarare en fördel i detta hantverk på grund av att rullgräs är en färskvara och SKALL läggas ut samma dag som det kommer. Gräset är värmekänsligt och kräver ännu större flit vid högre temperaturer for att undvika skada.

Gör en planering i förväg

Om det är lägre temperaturer så finns det lite mer tidsutrymme att spela på under dagen. Är temperaturen däremot över ca 20 grader så skall gräset läggas ut omgående utan dröjsmål. Att vänta till kvällen kan vara för sent om dom ligger på pall. Beräkna att man har rätt antal medarbetare för uppgiften. Ett bra riktvärde att sikta på är att varje medarbetare lägger ut ca 30m2/h inklusive raster och vätskepauser. Den största tidsbesparingen sker genom att minimera avståndet till pallen för varje medarbetare. Det sker enklast med att placera ut pallarna på ytan samt med skottkärror.

Avlägsna lastsäkring 

Varje pall är försedd med nät för att förhindra tipprisk under färd. Avlägsna nätet från pallen när gräset kommer fram.

Halvera pallen

När gräset anländer bör man halvera pallen. Det gör man för att undvika eller avstanna komposteringsprocessen. Påbörja samtliga pallar till hälften eller lägg rullarna åt sidan. På så vis avtar värmeutvecklingen om det inte syresätts. Om värme utvecklas är det ännu viktigare att få i gång bevattningen fort. 

Utläggning av rullgräs

Börja med att lägga ut en rak rad i centrum av ytan. Kortändorna skall ligga dikt ann. Raden blir sedan en bra syftlinje för att ha kontroll om det far i väg åt endera håll. Sedan arbetar man sig ut åt båda sidorna. Börjar man däremot på två täter och arbetar sig mot mitten är det ett grannlaga arbete att få ihop rullarna på mitten med en massa skärande som följd. Gräs raderna skall ligga likt murarförband för att inte skarvar skall bli lika iögonfallande. Tänk på att planera ut pallarna för att minimera tomhänta promenader. Efter att allt är utlagt gås hela ytan igenom för att se att inget ligger omlott och saknar jordkontakt. Avslutningsvis skall hela ytan kantskäras och det kan göras med det man har till hands såsom kniv eller en vass jordspade. Vill man spara på ryggar och stå upprätt kan man använda en barkspade och hacka av remsorna. 

Gräsytan skall vattnas omgående

Så fort en gräsyta är anlagd skall den vattnas. Första gången är det extra viktigt och att den vattnas extra rikligt och i minst 5h, ännu längre vid högre temperaturer. Vattningen är fortsatt viktig varje dag närmaste två veckorna för att gräsmattan skall ha chans att rota sig. 

Undvik att beträda gräsytan första två veckorna

När gräsytan håller på att rota sig så är den extra känslig. När den rotar sig så pass att den sitter fast i kanter och hörn så kan vattnandet gradvis minskas och gräsytan börja användas. På sen säsong samt skuggsidor kan rotningen ta ända upp till tre veckor.